„Ve výzvě je přesně definováno, jaké práce musí být na jednotlivých domech i v jednotlivých bytech provedeny,“ sdělila médiím mluvčí centrálního ostravského obvodu Jana Pondělíčková.

Dodala, že majitel například musí provést revize elektroinstalace a plynu, zkoušky těsnosti vnitřních rozvodů vody a kanalizace, vyčistit suterén od splašků a jiných odpadů. „Musí také vybudovat nové překlady nad dveřmi a okny, zajistit funkčnost komínů, balkóny proti vstupu, opravit okna, okapy, uvolněná zábradlí a odstranit plísně,“ vypočítávala mluvčí.

Video

Zástupce obyvatel ulice Přednádraží popisuje změny. Zdroj: Denisa Telaříková, Právo


Nařízené vyklizení platí

Výzva stavebního úřadu se týká šesti domů z deseti, které Roztočil vlastní. Je to dům číslo 8,10, 12, 13, 15 a 17. V nich je 74 bytů. „Pouze ve čtyřech bytech kontrola nezjistila žádné závady, nicméně ve společných částech domů je třeba provést nařízené práce,“ upřesnila Pondělíčková.

Pokud majitel závady neodstraní, tak dle úřadu spáchá delikt, za který mu hrozí pokuta do výše 200 tisíc korun.

Jeden z obyvatel ukazuje na dům, který se má do 15 dnů zbourat.

Jeden z obyvatel ukazuje na dům, který se má zbourat.

FOTO: Denisa Telaříková, Právo

I nadále platí nařízení úřadu o okamžitém vyklizení všech objektů v Přednádraží a to proto, že špatný technický stav budov a hygienické podmínky mohou ohrozit zdraví a životy lidí.  Úřad  zažádal o provedení exekuce prostřednictvím soudního vykonavatele Okresní soud v Ostravě-Porubě. Ten požádal o doplnění žádosti, rozhodnout by měl zřejmě příští týden.

Minulý týden navíc úřad majiteli nařídil, aby zdemoloval dům číslo 19 v ulici Přednádraží a tento týden mu byly nařízeny zabezpečovací práce na domu číslo 11, a to zazdění oken a dveří.