Materiál zpracoval magistrátní odbor informatiky, který vycházel především z magistrátního účetnictví, uzavřených smluv a usnesení rady. "Poskytla jsem radním první data, zatím ale nemáme kompletní údaje od dopravního podniku," řekla radní Eva Vorlíčková (TOP 09).

"Již z porovnání smluv a účetních dokladů vyplývá, že některé náklady byly účtovány mimo rozpočet opencard. Jedná se zejména o poradenství, zpracování studií a další služby v rozsahu, který lze obtížně odhadnout. (...) Podklady představují složitou spleť stovek položek (již je to více než 600) a stále se pracuje na jejich prověřování," uvádí se v materiálu.

Provoz stojí 60 miliónů ročně

Kromě vlastních výdajů měl odbor informatiky k dispozici také vyčíslení z odboru hospodářské správy. Výdaje ale podle dokumentu měly zřejmě i další odbory. Pokud se neobjeví nějaké nové, dosud neznámé položky, mělo by vyčíslení za magistrát odpovídat skutečnosti s tolerancí 0,1 až 0,5 procenta.

Jiné ale mohou být ještě náklady za dopravní podnik a Ropid, odbor informatiky měl totiž k dispozici jen údaje o dotacích, které Praha dopravnímu podniku a Ropidu v souvislosti s opencard přidělila.

Kauza Opencard
Kartu opencard vlastní přes 950 000 lidí, slouží především jako tramvajenka a průkazka do knihovny. V souvislosti s kritizovaným projektem opencard navrhla protikorupční policie obžalovat pět bývalých úředníků pražského magistrátu. Viní je z trestných činů porušování závazných pravidel hospodářského styku a porušování povinnosti při správě cizího majetku. Hrozí jim až osmileté vězení.

Na projektu se podílelo více než 80 firem. Z celkových nákladů dostala nejvíce, a to stovky milionů korun, firma Haguess, která je hlavním tvůrcem a dodavatelem projektu. Desítky miliónů korun si podle materiálu vyúčtovala také firma Monet, která městu dodávala červené plastové karty opencard.

Náklady na provoz projektu se snížily poté, co Praha na začátku loňského roku převzala správu projektu. I přesto ale provoz projektu ročně stojí více než 60 milionů korun.

Dosud zjištěné náklady na projekt opencard (v miliónech korun)
organizace náklady v letech 2005 až 2012
odbor informatiky pražského magistrátu667,3*
odbor hospodářské správy pražského magistrátu6,18
interní náklady na provoz opencard (poté, co Praha převzala správu projektu)42,21*
Dopravní podnik hl. m. Prahy248,68**
Ropid
44,65**
Městská knihovna
1,2
 celkem1010,22
*   zahrnuje i předpokládané náklady na projekt do konce letošního roku
**  jedná se o dotace, které Praha organizacím v souvislosti s projektem opencard poskytla