„Stavba probíhá díky dobrému počasí podle plánů,“ pochvaloval si starosta Božího Daru Jan Horník (STAN).

Vzhledem k tomu, že je věž památkově chráněná, musí ji stavební dělníci rozebírat doslova kámen po kameni. „Žulové prvky, jako například schody nebo ochozy, jsme očíslovali a uschovali, protože se použijí při stavbě rozhledny nové,“ uvedl stavební mistr.

„Pokud půjde vše dobře, mohla by být věž rozebrána do konce srpna a mohli bychom začít s hloubením základů. Poté se na místo chystají památkáři, kteří jej chtějí prozkoumat,“ sdělil Horník.

Se stavbou věže se začne na jaře

„Původní věž asi nebyla dobře založena, protože byla na svém vrcholu zhruba o sedmdesát centimetrů vykloněná. Novou rozhlednu bude třeba dobře zakotvit ve skalním podloží Klínovce, aby nestála jen na hlíně,“ dodal.

Se stavbou samotné věže se začne na jaře příštího roku. Má přijít zhruba na 12 miliónů korun, ale podle Horníka se může o něco navýšit.

Při bourání se zjistilo, že přilehlá budova využívala stěnu rozhledny jako nosnou, do níž byly zabudovány trámy. Sousední objekt bude proto třeba staticky zajistit, což budou práce navíc proti projektu.

Jako první při bourání rozhledny sejmuli stavaři kupoli. „Pro jistotu jsme ji nechali zajistit, aby nám ji při orkánu neodnesl vítr. Opravovali jsme ji zhruba před šesti lety, takže je technicky v pořádku. Opětovně ji vyzdvihneme a uložíme na vrchol nové rozhledny,“ dodal starosta.