Ombudsman jednal se zástupci ministerstva několikrát a podle něj neuspokojivě. "Veřejný ochránce práv proto informoval o nejproblematičtějších aspektech sKarty Poslaneckou sněmovnu a vyzval poslance či senátory, aby zvážili možnost obrátit se na Ústavní soud," stojí ve zprávě kanceláře ombudsmana.

sKarty mění vyplácení dávek. Jakmile člověk jednou sKartu dostane, už nebude moci dostávat dávky poštovní poukázkou. Peníze bude možné převést na jiný účet či vybrat na pobočkách nebo v bankomatech České spořitelny, v čemž vidí ombudsman jeden z problémů. Lidé z menších obcí budou muset k bankomatům dojíždět a navíc podle něj všichni nejsou zvyklí platební kartu používat.

Problémem jsou zpoplatněné výběry

Poštovní poukázky mohou pro výplatu dávek lidé bezplatně používat do konce roku 2012, potom bude služba zpoplatněná. Ombudsman občany upozornil, že převzít novou sociální kartu není jejich povinnost a nikdo je k tomu nemůže nutit. Nepřevzetí karty podle něj nemůže být důvodem pro zastavení výplaty dávek.

Dalším problémem je podle veřejného ochránce práv zpoplatnění některých služeb a transakcí na kartě. Lidé budou mít jeden výběr v měsíci zdarma, za další budou platit šest korun. Za výběr na pobočce si připlatí 40 korun. Zpoplatnění je podle ombudsmana v rozporu s právem každého na pomoc v hmotné nouzi.

Nejsou vyřešené ani potíže s možným uvalením exekucí na účet sKarty. Exekutorovi tomu podle ombudsmana současná právní úprava výslovně nebrání. Po prokázání povahy účtu by měla být exekuce zastavená, ale do té doby se dotčený člověk může ocitnout zcela bez prostředků.

Ombudsman se obrátil na poslance a senátory

Klienti používající sKarty také budou muset souhlasit s tím, že Česká spořitelna bude předávat ministerstvu informace o transakcích na kartě. Ministerstvo však podle ombudsmana není oprávněno kontrolovat, k čemu lidé dávky použili. Ombudsman to považuje za nepřiměřený zásah do soukromí.

Problémem je i to, že karta slouží jako platební prostředek a identifikační průkaz dohromady. Pracovnice banky při výběru může například zjistit, že je člověk handicapovaný. Podle Varvařovského jde o nepřiměřené sdružování osobních údajů. sKarta má podle kanceláře ombudsmana i právní chyby, například je veřejnou listinou, a přesto jsou její náležitosti zakotveny pouze v prováděcím právním předpise.

Kancelář ombudsmana se podle svého vyjádření snažila některé nesrovnalosti napravit jednáním s ministerstvem, které však prý nápravu zatím nezjednalo. Nyní ombudsman vyzval poslance a senátory, aby zvážili možnost obrátit se na Ústavní soud.