Každé debaty, uváděné Václavem Moravcem, se zúčastní šest kandidátů na hejtmana z kraje, odkud se bude vysílat. Půjde o lídry těch politických stran, koalic nebo uskupení, kteří obsadí prvních šest příček v předvolebních průzkumech krajského veřejného mínění, a to bez ohledu na to, zda ve výzkumu překročí pětiprocentní hranici, nutnou pro účast ve volbách.

ČT letos kromě toho, že zrušila pětiprocentní volební hranici, zpřísňuje kontrolu svých předvolebních průzkumů. Budou je pro ni provádět dvě agentury, STEM/MARK a SC&С, které veřejnoprávní televize vybrala v interním výběrovém řízení. Výzkumy mají uzávěrku tři čtyři dny před vysíláním, aby výsledky byly aktuální, i když to nese riziko, že do doby voleb se může v kraji leccos přihodit nebo voliče ovlivní nějaká aféra kandidujících subjektů.

500 dotázaných v každém kraji

Počítá se, že v každém kraji bude prostřednictvím tazatelů v osobních rozhovorech osloveno asi 500 respondentů vybraných podle klasických sociologických reprezentativních kritérií, tedy pohlaví, věku, vzdělání, pozice v zaměstnání a velikosti a místa bydliště. Přibude kritérium okres dotázaného. Tazatelé také musí hledat respondenty, kteří jsou rozhodnuti přijít k volbám, tedy pokud uvedou, zda spíše ano nebo určitě ano půjdou volit a koho chtějí volit. Volební model je od úterý zveřejněn na webových stránkách ČT.

Každý tazatel uskuteční maximálně dvacet rozhovorů v kraji. „Vyplnění dotazníku, jehož definitivní podoba se v těchto dnech dolaďuje, má trvat asi deset minut. Kromě základních sociodemografických dotazů budou otázky specifikovány podle problémů kraje a témat, se kterými jdou kandidáti do voleb. Tazatelé budou odpovědi zaznamenávat buď klasicky do tištěných dotazníků, nebo do přenosných notebooků, které mají nahrávací zvukové zařízení. Poměr písemných dotazníků a přenosných notebooků v kraji bude zhruba půl na půl. Nahrávací zařízení je kvůli kontrole, která letos bude velmi důkladná. Hodláme prověřit až 90 procent tazatelů,“ uvedla na dotazy Práva ředitelka agentury SC&С Jana Hamanová.

Kontrolu bude provádět speciální skupina, složená ze zástupců České televize, obou prováděcích agentur a nezávislých analytiků. „V písemně vyplňovaném dotazníku uvede na sebe respondent telefonické spojení a my můžeme telefonickým dotazem zpětně ověřit, zda odpovídal opravdu on. U notebooků budeme kontrolovat poslechem záznam z nahrávacího zařízení. Tím je možné vyloučit, aby tazatelé zapisovali odpovědi, jak se jim zachce,“ upřesnila Hamanová.

Žádná stranická trička

ČT letos počítá s komornějším prostředím míst, odkud se bude vysílat. Diváci se mohou ode dneška přihlašovat k účasti na webových stránkách ČT.

„Počítáme do každého pořadu zhruba se 70 až 80 diváky v sále, aby složení alespoň podle věku a vzdělání odpovídalo sociodemografickému složení kraje. Nedovolíme oblečení ve stranických tričkách, transparenty, pokřiky v sále a podobně. Volební týmy se už totiž naučily s tímto způsobem živých přenosů pracovat a my nechceme, aby diváci byli jakýmkoli způsobem rozptylováni,“ přiblížil průběh živého vysílání v televizi Moravec.

Harmonogram přenosů z krajů seřadila ČT vzestupně podle počtu voličů v jednotlivých regionech, proto se začíná v Karlovarském kraji a končí lidnatými středními Čechami. Všechny výsledky předvolebních průzkumů bude Česká televize zveřejňovat na speciální volební webové stránce.