Lokalitu, kde mladí sokoli vylétli z hnízda, z pochopitelných důvodů strážci krkonošské přírody tají. Hory na české i polské straně zatím obývá pouhých šest párů kriticky ohroženého živočišného druhu, když vyvést mladé se letos úspěšně podařilo toliko jedné sokolí rodince.

„Sokol stěhovavý hnízdí v Krkonoších pravidelně na třech lokalitách. A na všech letos sokoli zahnízdili. Na jedné víme, že nakladli vejce, ale ta se pak ztratila. Druhé hnízdo nebylo dohledáno, ale přítomnost sokolů dokazovala, že tu hnízdili také. O třetím hnízdě bezpečně víme, že bylo úspěšné a sokoli vyvedli tři mladé,“ uvedl zoolog Správy KRNAP Jiří Flousek.

Sokolům v Krkonoších vadí zejména narušování jejich přirozeného životního prostředí. Nepřítele vzácných ptáků obvykle přilétajících do hor hnízdit už koncem ledna představují zejména snowkiteři nebo skialpinisté. Opakované rušení klidu potřebného k zahnízdění může znamenat zmar ptačího úmysl vyvést mladé.

„Sokoli naštěstí staví hnízda v 1. zóně národního parku, kde není povolen volný pohyb osob. I přesto několik neukázněných návštěvníků může znamenat potenciální hrozbu pro tuto malou krkonošskou populaci. Stejnou hrozbou jsou však i vykradači hnízd. Neopomenutelným faktorem je také možná přirozená predace jinými živočichy,“ vysvětluje Flousek.

Ochranáři dávají mladým krkonošským sokolů podle prvotních poznatků vysokou šanci dožít se dospělosti. „Je pravděpodobné, že ne všechna letošní mláďata sokolů se dočkají dospělosti. Jejich každoroční hnízdění v Krkonoších dává naději, že česká populace čítající pouze kolem 30 párů nadále poroste,“ předjímá Flousek.