„Autoškol je v Česku kolem 2400. Naší snahou je, aby se tento počet zredukoval a zmizely nepoctivé autoškoly, které produkují absolventy jak na běžícím pásu. I samotní adepti řidičáku totiž budou mít zájem na tom, aby se na náročnější zkoušky, než jsou ty současné, připravili v autoškole co nejlépe,“ řekl v pátek Právu mluvčí MD Martin Novák.

Na dotaz, jak je příprava novely daleko, Novák odpověděl: „Návrh je už hotov a teď půjde do meziresortního připomínkového řízení.“

Vládě a parlamentu by ho měl ministr dopravy Pavel Dobeš (LIDEM) předložit ke schválení koncem letošního roku.

S účinností novely ovšem podle ministerstva dopravy skutečně nelze počítat dříve než v průběhu roku 2014. Autoškoly totiž musí dostat nejméně rok na to, aby se na rozsáhlé změny stihly připravit.

Komisaři nebudou spadat pod obce

Zkušební komisaři, kterých je nyní celkem 800, se všichni stanou členy Národní zkušební organizace, která bude k tomu účelu zřízena. MD doufá, že se tak omezí korupce. Národní zkušební organizace bude totiž činnost komisařů kontrolovat a jednou za pět let je čeká školení a přezkoušení.

Za důležité MD považuje, aby průběh zkoušky z praktické jízdy byl pečlivě zdokumentován. Proto budou komisaři vybaveni kamerami i nahrávacím zařízením.

Výuku v autoškolách se MD snaží zcela překopat. Žák nejprve absolvuje teoretickou část výuky a v autě se projede jen v areálu autoškoly. K jízdám v běžném provozu se dostane až po vykonání testů z pravidel. Jestliže tyto testy třikrát nezvládne, rozhodne o jeho dalším osudu psycholog, který mu může navždy znemožnit řízení auta.

Na otázku, jestli to není tvrdé opatření, když člověk přece bývá při zkouškách nervózní, Novák zdůraznil: „Pokud adept bude trpět takovou mírou nervozity, že mu to znemožní správné vyplnění testu, pak za volant nepatří.“

Princip třikrát a dost má platit i pro zkoušku z praktické jízdy. Tu budou muset žáci vykonávat výhradně ve městech s rušným provozem, aby se důkladně prověřily jejich schopnosti.

Roční zkušební doba

Nejzásadnější změnou však je, že řidičský průkaz budou absolventi autoškol po vykonání testu a zkoušky z praktické jízdy dostávat jen na roční zkušební dobu. Jestliže v jejím průběhu nasbírají osm bodů, řidičák jim bude na rok odebrán a zpět ho dostanou jen po vyšetření dopravním psychologem a vykonání nové zkoušky.

„Zkušební dobu bude možné prodloužit jen dvakrát, pak by už takový řidič, který nerespektuje pravidla silničního provozu, měl o řidičské oprávnění definitivně přijít,“ vysvětluje Novák.

MD se inspirovalo zkušenostmi šestnácti evropských zemí, které průkaz na zkoušku zavedly, a velmi se jim to osvědčilo.