Právě policistům by nový systém výrazně pomohl, ať už v administrativě, nebo při vyšetřování zločinů. Vyšší komfort by ale centrální registr přinesl i podnikatelům obchodujícím se zbraněmi.

„Návrh spočívá ve vytvoření uceleného systému, který bude obsahovat údaje o všech civilních zbraních na území České republiky a jejich držitelích. Umožní sledování celého životního cyklu zbraně, tedy od její výroby nebo dovozu až po zničení nebo vývoz, stejně jako monitorování jejího pohybu,“ uvedla mluvčí resortu vnitra Denisa Čermáková.

Lepší a rychlejší, doufají policisté

Podle ní by měl nový systém nahradit současný nevyhovující stav, kdy se evidence o zbraních vedou postaru v papírových knihách na jednotlivých policejních krajských ředitelstvích. A pro každý typ zbraně musí navíc existovat samostatný svazek.

„Nový systém bude operativnější, rychlejší a administrativně méně náročný,“ sdělila Čermáková a dodala, že registr umožní průběžnou aktualizaci údajů a díky tomu i přehled o aktuálním stavu zbraní. „V praxi to bude mimo jiné znamenat snížení bezpečnostního rizika vyplývajícího z neúplných evidencí zbraní a střeliva, které by se mohly dostat do nelegální sféry,“ doplnila mluvčí.

Z toho podle ní budou profitovat i detektivové zabývající se násilnou trestnou činností nebo organizovaným zločinem, což potvrzují i zástupci elitní protimafiánské jednotky.

„Novelu zákona vítáme, znamená pro nás zlepšení přístupu do evidence zbraní a tím se samozřejmě zvýší i efektivita naší práce,“ konstatovala za Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Iva Knolová.

Nový registr by měl začít fungovat od začátku roku 2014. „Tato lhůta by měla být dostatečná pro zajištění připravenosti systému centrálního registru zbraní a plynulého přechodu na elektronický způsob vedení evidence,“ konstatovala Čermáková.