Na odborné studii koordinované norským Ústavem pro výzkum vody (NIVA) se podíleli vědci z 11 zemí včetně českých. Výsledky zveřejnilo poslední číslo časopisu Science of the Total Environment. Výzkum začal na jaře 2011, kdy vědci odebrali vzorky vody, která se dostává do odpadních čistíren. Pak hledali, zda se ve vzorcích nacházejí nepovolené látky a v jakém množství. Zaměřili se přitom na pět oblíbených návykových látek - kokain, amfetamin, MDMA neboli extázi, metamfetamin neboli pervitin a marihuanu.

Šetření ukázalo, že se preference jednotlivých národů v rámci užívání drog výrazně liší. Nejvíce kokainu například spotřebují obyvatelé Antverp. V případě pervitinu patří nelichotivé prvenství finským městům Helsinky a Turku. Hned za nimi následovalo Oslo a po něm obyvatelé jihočeských Českých Budějovic.

Právě na jihu Čech se ale naopak spotřebovává poměrně malé množství extáze, zjistili odborníci z tamní Fakulty rybářství a ochrany vod. V její spotřebě zase vedou nizozemská města Amsterdam, Utrecht a Eindhoven.

"Výzkumem ve stokách můžeme zjistit, jak velký je v daném městě drogový trh," řekl k projektu jeho koordinátor Kevin Thomas z NIVA. Tým odebíral vzorky z přítoku do 21 čističek odpadních vod v 19 městech, která dohromady představovala populaci asi 15 miliónů lidí, tedy zhruba dvou procent celkového počtu obyvatel evropského kontinentu.