Podle zprávy se sice některé ukazatele situace na pracovním trhu ve městech a na venkově mezi lety 2001 až 2011 srovnaly, jiné ale zůstávají pro venkov dál nepříznivé.

Dlouhodobé srovnání ukazuje, že na venkově mírně roste absolutní počet obyvatel. V letech 2001 až 2011 vzrostl jeho počet obyvatel o pět procent, zatímco počet obyvatel v ČR stoupl o tři procenta. "Po celé období je však patrný rozdílný vývoj mezi velikostními kategoriemi venkovských obcí. Zatímco počet obcí nad 500 obyvatel i počet jejich obyvatel se zvyšuje, počet obcí do 500 obyvatel i počet jejich obyvatel naopak klesá," konstatuje zpráva.

Lidé na venkově mají více dětí

Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva venkovských obcí dosáhl loni stejné hodnoty jako ve městech, a to 49 procent. Podíl zaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Česku klesl v období 2001 až 2011 z 66,6 procenta na 63,4. Na venkově i ve městech dosáhl stejné hodnoty. Míra zaměstnanosti byla nejnižší v kategorii nejmenších obcí (62,6 procenta) a nejvyšší v největších městech (64,1 procenta).

Venkovské domácnosti dál zůstávají početnějšími než průměrná česká domácnost. Na venkově na jednu domácnost připadlo 2,47 člena, průměrná rodina v ČR měla 2,26. Meziroční úbytek byl ale ve venkovských oblastech nejvyšší a zároveň tam ubylo nejvíce pracujících.

Dražší živobytí nutilo lidi na venkově šetřit

V úrovni příjmů venkov ale stále zaostává. Členové venkovských domácností pobírali 92,5 procenta průměru celkových hrubých a 93,4 procenta čistých příjmů. Venkov rovněž prodělal nejvyšší pokles dávek nemocenského pojištění (propad o zhruba 40 procent) i dávek státní sociální podpory.

Statistiky rodinných účtů za poslední loňské čtvrtletí ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku přinesly odlišný obraz než fakta za celý rok 2010.

Hrubé i čisté příjmy celkově klesly a ve venkovských domácnostech výrazněji než v průměru za všechny kategorie obcí. Výdaje na dopravu stouply obyvatelům venkova o více než deset procent, na bydlení, vodu, energie a paliva o téměř deset procenta a na zdraví o necelých 12 procent, všechny položky rostly na venkově nadprůměrně. Aby tyto vysoké nárůsty vykompenzovali, byli venkované nuceni výrazněji omezit jiné výdaje.