Podle návrhu by měli být do orgánů státních, polostátních či městských podniků vybíráni zástupci státu, ale i územních samospráv na základě jejich odbornosti. Pravidla by měla také vymezovat, jaké kvalifikační či osobnostní nároky budou na uchazeče o funkci kladeny. Veškeré změny v kritériích by pak musely být zveřejněny.

Nová pravidla se mají vztahovat na všechny podniky a obchodní společnosti, v nichž má stát či územní samosprávný celek podíl včetně jejich dceřiných společností. Podle návrhu budou ministerstva a kraje do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona muset zveřejnit seznam dotčených podniků a obchodních společností. U každého státního podniku a u každé obchodní společnosti budou také charakterizovat jednotlivé funkce, kterých se výběr týká.

Do materiálu mají být zahrnuta také pravidla pro zveřejňování veškerých pravidel hodnocení kandidátů na internetu. "Hlavním kritériem pro jmenování už nebude stranická knížka," řekla k návrhu vicepremiérka Karolína Peake (LIDEM).

Materiál připravil ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), který by měl do září připravit spolu s ministrem vnitra Janem Kubicem paragrafové znění návrhu. Ten budou muset ještě odsouhlasit poslanci a senátoři.

Návrh podporuje i ČSSD. Strana očekává, že připravovaný zákon bude jasně řešit i odměňování zástupců státu v orgánech firem.

Stát si ujasní, co bude vlastnit a ovládat

Premiér Petr Nečas (ODS) po jednání uvedl, že do konce roku připraví resorty financí a průmyslu vizi "vlastnické politiky státu". Ta by měla určit, v kterých oblastech stát nebude snižovat své angažmá, neboť je považuje za strategické.

Premiér jako příklad třeba přenosovou soustavu či oblast energetiky. "Nechci nijak předbíhat," dodal Nečas.

V některých oblastech by naopak mohl stát své angažmá opustit. Nečas zmínil eventuální prodej ruzyňského letiště či možný prodej národního leteckého dopravce.