Zánik by se týkal vyšších policejních škol ministerstva vnitra v Brně, Jihlavě a Praze-Ruzyni. Místo nich by nově vznikla detašovaná pracoviště. Naopak školy v Praze, Pardubicích a Holešově mají podle ministerstva zůstat a zachovat osu střední Čechy - východní Čechy - Morava.

„Tato koncepce může přinést roční úsporu až 144 miliónů Kč v závislosti na vývoji ekonomické situace a velikosti policejního sboru, a to bez ohrožení stávajících kvalifikačních potřeb policie a možností dokončení již započatého studia,“ řekla Čermáková.

Přijaté řešení podle ní zohlednilo kromě ryze ekonomických aspektů také regionální aspekty a celospolečenské zájmy, jakými jsou pozice školy v regionu, dopravní dostupnost, exkluzivita některých vzdělávacích programů či využitelnost pro výuku nadále nepotřebných objektů ze strany výkonných útvarů policie.

Do výčtu škol nebyla zahrnuta pražská Policejní akademie ČR. "Policejní akademie ČR je státní vysoká škola, která byla zřízena zákonem a ministerstvo vnitra vykonává funkci zřizovatele. V případě policejních škol je ministerstvo přímo zřizovatelem těchto škol," zdůvodnila to Čermáková.