Celkem bylo vloni v ČR 189 nemocnic s 60 336 lůžky (rok předtím 62 219), z nich 50 678 akutních, 7457 ošetřovatelské následné péče a 2201 novorozeneckých. Lůžkový fond akutní péče klesl oproti roku předchozímu o 0,3 procenta, ve fakultních nemocnicích o 0,1 procenta. Pokračovala přeměna akutních nemocnic na nemocnice následné péče.

Největší pokles počtu lůžek byl u oborů nemoci z povolání, oční, dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče, nefrologie a kožní. Naopak nejvyšší nárůst počtů lůžek byl u oborů dlouhodobé intenzivní péče, kardiologie, klinické hematologie a klinické onkologie.

Dva milióny pacientů prostonalo téměř 13 miliónů dní

Celkem bylo na lůžkách akutní péče, včetně novorozeneckých, vloni hospitalizováno 2,087 miliónu pacientů ve 12,96 miliónu ošetřovacích dnů, to je pokles oproti předchozímu roku, kdy bylo hospitalizováno 2,1 miliónu pacientů v celkem 13,5 miliónu ošetřovacích dnech. Na lůžkách následné péče bylo vloni 51 388 pacientů, rok předtím 51 745.

Průměrná ošetřovací doba v nemocnicích ČR nepatrně klesla na 7,2 dne, ošetřovací doba na lůžkách následné ošetřovatelské péče se naopak mírně prodloužila na 45,1 dne.