Ministerstvo má podle úřadu špatně nastavené podmínky pro čerpání dotací, proto při výběru dostaly šanci i takové projekty, jako byla rekonstrukce areálu občanského sdružení AMAVET Praha, který chátrá desítky let. „Ministerstvo přispělo téměř pěti milióny korun na opravu střechy, demoliční a další práce. Jenže odhad nákladů na revitalizaci objektu i okolí přesahuje 80 miliónů korun,“ informoval úřad. Podle NKÚ tak ministerstvo poskytlo částku neúčelně, jelikož nemohla odvrátit chátrání objektu.

Na neúčelnost upozornil NKÚ také v případě dotací pro občanské sdružení SOVA Praha, které získalo více než milión korun na rekonstrukci chaty. Tu ale podle kontrolorů využívaly děti jen čtyři týdny v roce, zbytek času byla komerčně pronajímána.

Porušení rozpočtové kázně

NKÚ zjistil v dotačních programech i formální nedostatky. Resort podle něj například eviduje dotace v informačním systému CEDR ve špatné výši.

Kontroloři přitom našli chyby i u příjemců dotací. Osm z 22 kontrolovaných subjektů podle nich porušilo rozpočtovou kázeň. Šest z nich vynaložilo peníze na jiný účel, než pro jaký jej získalo.

Například teplické občanské sdružení Bez nudy dostalo podle NKÚ 500 tisíc na stavbu táborové kuchyně. "Za peníze nakonec postavilo nejen kuchyň, ale i pobytové místnosti a připojení k inženýrským sítím. Tím navíc porušilo stavební zákon,“ informoval úřad.

Proti tomuto rozhodnutí se ale postavil viceprezident občanského sdružení Vlastimil Chvoštík. „Uvedený závěr ve zprávě NKÚ vychází pouze z technického pohledu,“ zdůraznil. „Dotace byla určená na stavbu kuchyně, takže je zřejmé, že přípojky jsou k tomu potřeba. V žádosti o dotaci jsme přípojky neuvedli, ale není to tím, že bychom chtěli někoho okrást,“ řekl Novinkám.