„Jediným vodítkem pro určení původu vozidla je tak technický průkaz,“ dodal Bakajsa.

Ministerstvo dopravy (MD), které nový registr nechalo vytvořit, připouští u ověřování legálnosti původu aut jen výjimečné problémy.

Registr kradených aut skutečně nefunguje, potvrdil vedoucí odboru dopravně správních agend pražského magistrátu Josef Mihalík. Padělané průkazy ke kradeným autům jsou přitom podle něj v současnosti velice dokonalé, a v mnohých případech je tak úředníci nemají šanci odhalit.

„Ve starém systému nám automaticky vyskakovala vozidla v pátrání,“ uvedl Bakajsa. To ale nový systém neumí, dodal.

Podle Bakajsy úředníci nemají v novém registru šanci zkontrolovat legálnost původu zejména starších vozidel, lepší je prý situace u nových aut.

MD: Nefunkční jen výjimečně

Podle mluvčího MD Martina Nováka takto zásadní rozdíl mezi původním a novým registrem není. I v novém registru existuje napojení na seznam vozidel, po kterých pátrá policie, a toto spojení podle ministerstva obecně funguje. Nefunkční podle Nováka může být ve výjimečných případech, které by ale úředníkům měla pomoci vyřešit příručka rozeslaná ministerstvem na jednotlivá pracoviště registru.

„Bohužel to ale nefunguje tak, jak to fungovat má,“ reagoval Bakajsa. Tyto bezpečnostní pomůcky podle něj fungují maximálně na 50 až 60 procent.

Dopravně správní odbor pražského magistrátu o problémech s kontrolou původu přihlašovaných aut ví podle Mihalíka už dlouho, nechtěl ale zveřejněním těchto informací poskytovat návod lidem, kteří se legalizací kradených aut živí. Podle Bakajsy ale není na místě si nalhávat, že by tito lidé už dávno o potížích registru nevěděli.

Soc. dem. mluví o porušení zákona

Nový systém měl po spuštění na počátku minulého týdne výpadky, úředníci si také stěžují, že je pomalý a nestabilní. Aby vyřídili žádosti, musejí nyní pracovat přesčas.

Software pro nový registr stál 37 miliónů korun, firma ATS-Telcom Praha zakázku získala od ministerstva dopravy bez výběrového řízení. Dalších 32,4 miliónu korun má ministerstvo zaplatit za provoz registru, obnos ale může být snížen o případné sankce za nefunkčnost systému.

Podle poslance soc. dem. Stanislava Humla ministerstvo dopravy, které vede Pavel Dobeš (LIDEM), porušilo zákon, když nevypsalo na nový registr vozidel výběrové řízení. „To, že nebylo výběrové řízení, bylo porušením zákona,“ uvedl Huml na páteční tiskové konferenci v Lidovém domě.

Podle poslance se problémům s registrem dalo předejít tím, že by minimálně půl roku souběžně fungoval starý a nový systém. Takové řešení by umožnilo hladce čerpat data ze starého registru.

Huml v této souvislosti vyzval k provedení hloubkového auditu na ministerstvu dopravy, který by byl zaměřen na informační systémy. Stínový ministr dopravy za soc. dem. Milan Chovanec písemně vyzval Dobeše, aby sdělil, zda nový registr prošel zkušebním provozem. Pokud ne, chce Chovanec vědět, kdo za to nese odpovědnost.

Odškodné lze žádat i za stres

Veřejný ochránce práv v pátek ocenil, že v souvislosti s aktuálními problémy Centrálního registru vozidel MD deklarovalo připravenost poskytovat náhradu škody, ale současně upozornil, že majitelé vozů, kteří byli vystaveni problémům s nedostatečným fungováním registru, mohou po ministerstvu žádat také přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu.

Zatímco u náhrady škody musí majitel vozu přesně vyčíslit, doložit a prokázat, že mu byla škoda způsobena v příčinné souvislosti s nečinností registru vozidel (např. ušlý zisk), nemajetkovou újmou je myšlen zejména zásah do osobnostní integrity (způsobení potíží, stres, dlouhodobá nejistota apod.).

„Nemajetkovou újmu není třeba prokazovat, je naopak na orgánu státní správy, aby tvrzení o nemajetkové újmě vyvrátil,“ uvádí ombudsman Pavel Varvařovský.

Lidé, kteří se rozhodnou požádat MD o přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu, mohou využít formulář žádosti, který je k dispozici na internetových stránkách ochránce. Zde jsou rovněž k dispozici informace o tom, jak by mělo ministerstvo při vyřizování žádosti o odškodnění postupovat.