Opět se tak zvýšila šance, že příští hlavu státu by v roce 2013 mohli volit občané přímo.

Nezbytná změna Ústavy byla již před časem přijata. Prováděcí zákon byl nezbytným předpokladem pro uspořádání voleb, neboť upravuje praktické detaily volby.

Normu v obou komorách parlamentu podpořili zákonodárci napříč politickým spektrem.

Náklady na kampaň by neměly přesáhnout 40 miliónů korun pro kandidáty v prvním kole a maximálně 50 miliónů korun pro kandidáty, kteří by postoupili do druhého kola volby.

Volba by měla probíhat ve dvou dnech, konkrétně v pátek a v sobotu. Volbu prezidenta by měl vyhlašovat předseda Senátu nejpozději 30 dní před uplynutím mandátu stávající hlavy státu.