"Policie každodenně vyšetřuje trestné činy, od těch drobných až po ty nejzávažnější. Většina z nich se týká veřejnosti neznámých osob, v poslední době se však daří odhalovat také trestné činy osob veřejně známých, vlivných a mocných. Některé z nich se mohou pokoušet práci policie ovlivnit," podotkl Lessy.

Společným cílem policistů však podle něj má být snaha zbavit policii podobných tlaků a zamezit, aby při vyšetřování a odhalování trestné činnosti sehrálo roli postavení těch, kteří danou činnost páchají. „Současné události jsou signálem toho, že se nám to daří," dodal Lessy.

V první řadě pak policejní prezident připomíná tezi, s níž nastupoval do funkce, tedy že policie bude apolitická. „Již při stanovení tohoto cíle jsem si uvědomoval, že jeho dosažení a prosazení bude nelehké a události posledních dnů to potvrzují,“ přiznal Lessy a dodal: „Učiním vše, abyste byli uchráněni tlaku a možných vlivů z politického prostředí. Je mojí povinností se policie i jednotlivých policistů zastat a tak to také činím.“

Lessy tak nepřímo zareagoval na dopis, který mu policisté z Unie bezpečnostních složek adresovali v pátek a v němž mu vyjádřili podporu. Tu potom v sobotu doprovodili také sepsáním petice. „Jako policejní prezident jsem povinen a chci stát vždy na straně těch policistů, kteří nečiní rozdílu mezi stranami, čelit s nimi útokům a všemi svými silami plnit svůj díl naší společné povinnosti,“ vzkázal Lessy.