Předložený zákon reaguje na rozmáhající se praxi podávání návrhů ze strany věřitelů, kteří se svým podáním snaží dotčeného soutěžícího vyřadit z dalšího konkurenčního boje v podnikání. Soud bude moci například nepoctivému věřiteli za zjevně bezdůvodný insolvenční návrh stanovit pokutu až 50 000 korun.

Bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) řekl již dříve, že pojem "zjevná bezdůvodnost" novela definuje na příkladech, podle jeho názoru se však tento pojem během času upřesní podle judikatury insolvenčních soudů.

Záloha na případné škody

Soud bude muset do sedmi dnů od podání návrhu přezkoumat, zda návrh není zcela bezdůvodný. Pokud bude bezdůvodný, pak ho zamítne. Věřitelé budou muset také, pokud to nařídí soud, skládat určitou částku určenou na krytí případných škod, které by mohly návrhem vzniknout.

Soud bude moci omezit nebo vyloučit některé následky, které nastanou, pokud se firma dostane do insolvenčního řízení. Může se tak rozhodnout v případě, že nebude jisté, zda je insolvenční návrh důvodný, nebo není.

Místopředsedkyně Sněmovny Vlasta Parkanová (TOP 09) po hlasování s nadsázkou uvedla, že nový ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) přišel k normě, kterou připravil jeho předchůdce "velmi rychle a lacině", což poslance i premiéra pobavilo.

Lepší odkrývání kartelových dohod

Poslanci ve třetím čtení podpořili i novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže, která umožní za určitých podmínek zmírnit tresty firmám za účast v kartelových dohodách. Takzvaný program shovívavosti, leniency program, umožní pokutu za kartelovou dohodu snížit nebo dokonce odpustit podnikům tehdy, pokud úřadům o této dohodě poskytnou informace. Novela také zavádí opatření proti korupci při veřejných zakázkách.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zavedl tento program již v roce 2001, v zákoně však dosud tato možnost nebyla. Program shovívavosti používá k odhalování a rozbíjení kartelů také řada úřadů v zahraničí včetně Evropské komise.

Pokud účastník kartelové dohody splní navrhované podmínky, nedostane pokutu, nebo mu ÚOHS pokutu sníží až na polovinu. Podmínkou bude nejen to, že firma sama poskytne informace a přizná svoji účast, ale i to, že v minulosti nevyvíjela nátlak na ostatní firmy a pomáhala úřadu v objasnění případu.

Usvědčení hříšníci se nedostanou k veřejným zakázkám

Vláda rovněž vložila do novely opatření, které souvisí s bojem proti korupci. Firmy, které poruší pravidla hospodářské soutěže, budou vyloučeny z účasti na veřejných zakázkách a koncesních smlouvách.

Poslanci také na návrh Jaroslava Plachého (ODS) vložili do zákona ustanovení, které zakazuje úřadům, aby při vypisování zakázek zjevně zvýhodňovaly určitou firmu nebo porušovaly hospodářskou soutěž. Jak řekl premiér Petr Nečas (ODS), pomůže to omezit prostor pro korupci. Za porušení uvedeného pravidla bude úřadům hrozit pokuta až deset milionů korun. Podle poslance Plachého bude mít ÚOHS právo takovou zakázku, která zjevně zvýhodňuje jednoho ze soutěžitelů, zrušit.