Ministerstvo dopravy tehdy tvrdilo, že obecní policie takovou pravomoc má. Strážníci dlouhou dobu řešili jízdu na červenou jako „vjezd do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou“ zakázáno.

Podle veřejného ochránce práv to však bylo špatně. Při jízdě na červenou mohli podle něho pouze sepsat s řidičem záznam a ten předat úřadu nebo přivolat státní policii.
Ministerstvo dopravy pak tento závěr akceptovalo a na podzim vydalo nařízení, že žádný strážník nesmí na místě vybrat pokutu za jízdu na červenou.

A to se má změnit. Ministerstvo vnitra totiž v rámci příprav novely zákona o obecní policii chce, aby se změnil i seznam přestupků, za něž může obecní policie ukládat blokové pokuty. A nově tak lze ve výčtu najít i „nezastavení vozidla na signál nebo znamení k zastavení“. Za jízdu na červenou lze uložit pokutu 2500 až 5000 korun a pět trestných bodů.

Je toho víc

A nejde o jediný nový přestupek v seznamu. Obecní policie má mít podle návrhu právo vybírat na místě pokuty od řidičů, kteří ohrožují chodce, například na přechodu.
Podle mluvčí ministerstva vnitra Denisy Čermákové jde o přestupky, kterých se řidiči dopouštějí velmi často.

„Ohrožují jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích a možnost obecních policií postihovat tyto přestupky v blokovém řízení by významně přispěla k jejich redukci, a tedy i ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu,“ řekla Právu Čermáková.

Nové členění přestupků, které by mohli strážníci řešit pokutou na místě, do novely prosadilo ministerstvo životního prostředí a město Praha. Podle mluvčí pražské radnice Terezy Králové navazuje zařazení přestupků o ohrožení chodců na oprávnění strážníků zastavovat auta před přechodem pro chodce, například u škol.

„Pokud by ministerstvo vnitra považovalo toto doplnění za nadbytečné nebo by bylo názoru, že by tím docházelo k ‚nechtěnému‘ rozšíření oprávnění obecní policie, návrh hl. m. Prahy by neakceptovalo,“ dodala Králová.

Za další přestupky, které se nově v návrhu objevily, již obecní policie podle Králové blokové pokuty ukládá. Čermáková Právu řekla, že návrh rozsah přestupků, které může obecní policie řešit blokově, „v zásadě nerozšiřuje“, ale nově je uspořádává kvůli větší přehlednosti a jednoznačnosti. Dalším důvodem je prý i plánované zavedení rejstříku trestů. Vedle bezúhonnosti, věku nad 21 let nebo zdravotní způsobilosti je další podmínkou pro to, aby se někdo stal strážníkem, i jeho spolehlivost.

Už žádní extremisté

Nově by za spolehlivého neměl být považován nikdo, kdo je napojen na extremistická hnutí. Podle vnitra by se obce měly při podezření, že je uchazeč o místo strážníka třeba aktivním neonacistou, obrátit na policii s žádostí o informace.

„Obdobná ustanovení jsou již nyní v zákoně o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů či v zákoně o vojácích,“ řekl Právu mluvčí ministerstva vnitra Vladimír Řepka.

Novela také strážníky zbavuje povinnosti oznámit úřadům podezření na spáchání přestupku, když dojde k závěru, že se hříšníka nepodaří najít.

„Jedná se o případy, kdy je zcela zřejmé, že správní orgán nebude schopen uvedené protiprávní jednání vyřešit a oznamování by zcela zbytečně zatěžovalo jak obecní policii, tak správní orgán,“ vysvětlil Řepka.

Jde podle něj například o situaci, kdy kamera natočí rychle jedoucí auto, které má však nečitelnou poznávací značku, a bylo by tak nemožné zjistit, kdo ho řídil.

Novela upřesňuje i to, že se služební zbraní strážníků rozumí pistole nebo revolver. Současný zákon hovoří jen o krátkých střelných zbraních. Vnitro si totiž povšimlo, že mezi krátké patří i některé zbraně, které vypadají jako samopaly nebo útočné pušky.

„Případné rozšíření nošení zbraní majících svůj konstrukční původ v samopalech či útočných puškách, tedy typu zbraní používaného spíše zvláštními jednotkami policie či armády, mezi strážníky obecních policií se vzhledem k účelu institutu obecní policie jeví jako nežádoucí,“ stojí v důvodové zprávě k zákonu.

V současnosti je v Česku na 350 obecních policií a téměř devět tisíc strážníků. Novela zákona o obecní policii v současnosti čeká na projednání vládou. Podle představ vnitra by měla platit od července 2013.