Největší potlesk sklidila Wagnerová, když upozornila, že vláda má vládnout pro lidi, a ne je ovládat.

„Premiér navrhl odvolání ministra a prezident tak učinil, oba jednali tak, jak jim ústava umožňuje. Ale slova, která nám předkládá premiér k uvěření o důvodech odvolání, jsou jen zástěrkou. Prezident i premiér porušili ústavní zvyklosti - s ministrem nepromluvili, ani mu nepoděkovali za odvedenou práci,“ prohlásila Wagnerová s tím, že oba tím vysílají signál, že celá akce nebyla čistá.

„Teď jde o nového ministra a jména kandidátů, která se objevují, jsou výrazně stranická. Posíláme vzkaz premiérovi, aby hledal osobu, která bude schopna zajistit fungování justice tak, aby byla nestranná a nezávislá. Slova, že ulice nebude diktovat, jsou planá. Demokracie se nevyčerpává volbami, je charakterizována občanskou společností a my dáváme najevo, že se ta společnost začíná aktivizovat. Chce, aby ji stát sloužil, aby vláda vládla pro lidi, a ne, aby nás ovládala,“ dodala za bouřlivého potlesku Wagnerová.

Žalobce Pospíšilovi poděkoval

Státní zástupce Lata poděkoval Pospíšilovi jménem Unie za odvedenou práci a připomenul důležitost ministra spravedlnosti pro obsazování klíčových míst v justici v reakci na to, že Pospíšil připravoval jmenování Lenky Bradáčové vrchní státní zástupkyní v Praze po odvolaném Vlastimilu Rampulovi.

„Demokratický stát stojí na rozdílu mezi mocí, která je ovládána politickými zájmy, a prostředím, kde má vládnout zákon a procedury zajišťující, že jsou si všichni lidé rovni. Teď nejde o jednotlivce, který byl odvolán ve jménu zájmů, které nejsou řečeny a které neslouží společnosti. Jsou odstavováni lidé v okamžiku, kdy dělají systémový krok, který směřuje k napravení současného stavu. Smazává to poslední zbytky důvěry v politiky, a tomu bychom se měli postavit,“ burcoval Zlatuška.

Celé asi hodinové shromáždění se obešlo bez incidentů.