Opatření zavedla od dubna vládní zdravotnická reforma v zákoně o zdravotních službách. Předkladatelé novely přiznávají, že požadavek na souhlas obou rodičů přinesl problémy.  Podobnou novelu jako poslanci předložila i skupina senátorů. Už ji projednává horní komora.

Podle poslaneckého návrhu nově pro léčbu postačí souhlas dítěte. Lékař ale bude muset rozhodnout, že je takový postup přiměřený s ohledem na rozumovou vyspělost pacienta. Pokud tomu tak nebude, bude nutný souhlas rodiče, který k němu ale bude moci zmocnit například prarodiče nebo chůvu. Předloha také zpřesňuje vymezení zdravotních služeb, které mohou lékaři poskytovat bez souhlasu.

Novela dále mění podmínky pro hospitalizaci pacienta bez jeho souhlasu, pokud je pod vlivem návykové látky nebo ohrožuje sebe a své okolí, a oznamování o hospitalizaci a omezení pacienta soudu. Ohlášení nebude nutné, pokud s tím bude pacient ve lhůtě 24 hodin dodatečně souhlasit.

O tom, zda novela začne platit, musí rozhodnout parlament, stanovisko vlády není závazné. Předkladatelé nicméně chtějí, aby ji poslanci schválili zrychleně už v prvním čtení.