Zatímco prezidentovi důvěřuje 51 procent lidí, kabinetu Petra Nečase věří jen 16 procent. O mnoho lépe na tom není ani parlament. Dolní komoře důvěřuje 13 procent lidí, Senátu jen o něco málo víc.

Důvěra obyvatel ústavním institucím (v procentech)
Období
červen 2011
květen 2012 červen 2012
Prezident
55
49
51
Vláda
17
14
16
Poslanecká sněmovna15
13
13
Senát
21
18
19
Krajské zastupitelstvo36
35
35
Obecní zastupitelstvo
59
55
57
Starosta
x
58
56
Hejtman
x
3634

V červnovém šetření nedošlo ve srovnání s předešlým měsícem k zásadním posunům. Znatelný rozdíl v poklesu důvěry je patrný až při srovnání s loňským červnem, kdy jednotlivým institucím věřili lidé vesměs víc.

Stejně jako v minulých průzkumech lidé projevili mnohem větší podporu regionálním reprezentacím. Nejvíce ze všech důvěřují Češi obecním zastupitelstvům (57 procent), na druhém místě jsou starostové (56 procent).