"Vzhledem k cirkulaci atmosféry se nedá vyloučit, že se jemný písek dostane pomocí větru až nad střední Evropu," uvedl mluvčí. Nejde podle něj ale o nebezpečný ale spíše o zajímavý jev.

Při dešťových srážkách by v takovém případě měly předměty nažloutlý povrch. "Například auta by vypadala jako posypána žlutým pylem. Také obloha by zejména při východu a západu slunce měla pozoruhodný barevný nádech," uvedl meteorolog.

Někdy se stane, že proudění v atmosféře donese saharský písek do Evropy i v zimě. Pak má podle Dvořáka padající sníh lehký žlutý nádech.

Projížďka na velbloudech k saharským dunám patří mezi nezapomenutelné zážitky.

Proudění větru by mohlo doručit do Česka pozdrav až z daleké Sahary v podobě písku zvířeného po písečných bouřích v oblasti Maghribu.

FOTO: Vladimír Plesník, Právo