"Žaloba byla zamítnuta. Soud shledal, že pro dědické řízení je nadbytečná," řekla soudkyně okresního soudu Šárka Hůrková s tím, že dědické řízení bude u hradeckého soudu nadále pokračovat.

Harrach, který se kromě zámku také domáhá určení vlastnického práva na pozemky v Krkonoších a desítkách obcí, především v Královéhradeckém kraji, již dříve u soudů neuspěl s restituční žádostí. Loni ji definitivně zamítl Ústavní soud, který mu doporučil, aby zvolil jinou právní cestu. Harrach proto podal právě tuto žalobu.

Zámek Hrádek nechal v letech 1839 až 1857 postavit hrabě František Arnošt Harrach. Posledním soukromým vlastníkem zámku byl Jan Nepomuk Harrach. Stát zámek zkonfiskoval na základě Benešových dekretů v roce 1945, po jeho smrti.