Podle novely budou muset operátoři zajistit dostatečné zabezpečení a ochranu údajů. Na požádání by je měli poskytnout policii - například pro účely pátrání nebo odhalování nebezpečí terorismu - státnímu zastupitelství nebo soudům v souvislosti s trestním řízením. Rovněž by je měli předat Bezpečnostní informační službě, Vojenskému zpravodajství a České národní bance.

Návrh, který ve středu hladce prošel Sněmovnou, je spolu s dalšími vládními předlohami reakcí na loňské nálezy Ústavního soudu (ÚS), který části některých zákonů zrušil. Tím se přístup k údajům zkomplikoval.

Povinnost ukládat údaje by pro operátory platila půl roku, po uplynutí této lhůty by měli materiály zlikvidovat. Požadované údaje mají chránit s ohledem na existující technické možnosti a na náklady potřebné k zajištění ochrany odpovídající možným rizikům. Novela současně operátorům přikazuje, že musí zajistit, aby neuchovávali obsah zpráv a nepředávali jej dál.