Z šetření je patrné, že zatímco mladší věkové skupiny se sice k druhému pilíři hlásí víc než lidé nad 45 let věku, na rozdíl od nich se mezi nimi najde mnohem více nerozhodnutých.

U mladších věkových skupin, od 15 do 29 let nebo od 30 do 44 let, činí počet souhlasících respondentů 39, respektive 34 procent, zatímco těch, kteří nezaujali jasné stanovisko, je 26, respektive 18 procent. Naopak mezi lidmi od 45 do 60 let se k využití druhého pilíře kloní méně - pětina z nich. Jasno nemá jen sedm procent.

„Jedním z důvodů nízké ochoty vstoupit do druhého pilíře je bezpochyby i obava lidí o bezpečnou budoucnost svých úspor v penzijních fondech. Více než tři čtvrtiny internetové populace se totiž obávají, že jejich úspory na soukromých důchodových účtech mohou být vytunelovány anebo jinak znehodnoceny,“ zdůvodňuje nízkou důvěru v druhý pilíř STEM/MARK.

Hned 77 procent všech respondentů vnímá obavu z vytunelování vkladů u penzijních společností jako velmi reálnou, jen 18 procent nechává tato hrozba klidnými.

Druhý pilíř od příštího roku

Návrh zákona o pojistném na důchodovém spoření, v jehož rámci bude možné od roku 2013 zavést tzv. druhý pilíř důchodového systému, vláda schválila koncem května. Cílem reformy je získat nové zdroje na financování penzí budoucím generacím.

Druhý pilíř spočívá v tom, že si lidé budou moci převádět na individuální účty u soukromých penzijních společností tři procentní body ze sociálního pojištění. V současnosti činí 28 procent hrubé mzdy. Podmínkou ale bude to, že přidají částku ve výši dvou procentních bodů ze svého.