Během první poloviny roku se konalo hned několik protivládních demonstrací. Například 21. dubna se na Václavském náměstí sešlo k protestu nejvíce lidí za posledních několik let. Protestujících mělo být podle různých zdrojů od 80 do 100 tisíc.

Protože je na obdobné demonstrace nutné nasadit velký počet policistů, žádá ministerstvo další prostředky. Na platy, konkrétně na přesčasy a pohotovost, by mělo být vyčleněno asi deset miliónů korun. Přes tři milióny by mělo stát pojistné, dva milióny pak budou určeny na běžné výdaje na pohonné hmoty, cestovné nebo stravné.

Vnitro v materiálu pro vládu píše, že vzhledem k napjaté finanční situaci, kdy musel úřad proti loňsku krátit svůj rozpočet, není schopna policie v rámci vyčleněných peněz tyto mimořádné výdaje pokrýt.

Úřad také žádá vládu o přesunutí zhruba 22 miliónů v rámci svého rozpočtu, aby mohla policie nakoupit dopravní prostředky pro nově zřízenou pořádkovou jednotku v Ústeckém kraji. Nové vybavení by si z těchto peněz měl nakoupit také Útvar specializovaných činností a Útvar pro odhalování organizovaného zločinu.