„V případě podezření z korupce a jiných vážných důvodů bude moci vedení ČSSD vyškrtnout kandidáty pro krajské volby. Na krajských konferencích, které rozhodují o vedení regionu a sestavování kandidátek, by také mělo být více delegátů než dosud,“ řekl po jednání šéf klubu poslanců za ČSSD Jeroným Tejc.

„Bude možné i po odevzdání kandidátní listiny vyškrtnout kandidáta, případně provést změnu buď na návrh grémia strany, nebo přímo předsedou, se souhlasem nadpoloviční většiny členů grémia,“ popsal nové pravidlo Tejc.

ÚVV ČSSD také schválil nové regule pro výběr delegátů na krajské konference. Delegát by nově měl zastupovat až dvacet straníků.

Tím zároveň reagovalo vedení ČSSD na snahy vytváření malých formálních pětičlenných základních organizací, které dokážou na krajských konferencích, díky převaze hlasů, převálcovat faktickou většinu. Příkladem je Pardubicko, kdy bývalý krajský místopředseda Miroslav Petržílek (dnes policejně stíhaný pro podezření z vydírání stavební firmy), založil v Lázních Bohdaneč a jeho okolí desítky nových základních organizací a pokusil se tak krajskou organizaci ovládnout.