O případném odvolání Čihalíka se bude jednat až příští úterý na akademickém senátu lékařské fakulty. Děkan má totiž až do pátku řádnou dovolenou.

"Společně jsme probrali všechny varianty, které by přicházely v úvahu. Dohodli jsme se, že pan děkan celou situaci zváží a o výsledku těch úvah a dalším řešení budeme informovat na jednání akademického senátu lékařské fakulty," řekla Mačáková. Zároveň nevyloučila, že využije svého práva a podá návrh na jeho odvolání. 

Spolu s Čihalíkem zřejmě přicestoval i druhý obviněný v tzv. orchidejové kauze - Jindřich Šmiták. Česká inspekce životního prostředí již dříve oznámila, že nebude nadále pracovat jako inspektor.

Poškodil prý dobré jméno inspekce, která v ČR prosazuje do praxe Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES). Právě na její porušení se odvolával i novozélandský soud.