Z pěstounů prarodičů by měli dál dostávat automaticky odměny ti, kteří se starají o více dětí nebo o postižené dítě. U ostatních by se posuzovala jejich sociální situace. Ministerstvo původně uvádělo, že prarodiče mají k vnoučatům vyživovací povinnost a odměnu by měli dostávat jen tehdy, pokud budou pomoc potřebovat.

Do zákona se také dostala dávka pro děti po ukončení pěstounské péče a státní příspěvek na služby při výkonu pěstounské péče. Odměny pěstounů by se naopak posuzovaly jako plat, nikoli jako sociální dávka.

Profesionální pěstouni by podle vládního návrhu dostávali vyšší odměny. Nárok na ni by měli i v době, kdy by o žádné dítě zrovna nepečovali. Méně peněz od státu by měla v případě schválení novely zařízení pro okamžitou pomoc, jimž by měli začít víc platit rodiče.

Úředníci by nově měli rodinám pomáhat, aby děti mohly zůstat doma. Pokud by to ve vlastní rodině nebylo možné, měly by se dostat na přechodnou dobu do profesionálních pěstounských rodin. Podle opozice to ale povede k tomu, že děti se budou střídat v různých rodinách.