V období od ledna do března se v České republice narodilo 26 100 novorozeňat, což je o sedm set dětí méně než za stejné období loni. Pokračuje tak klesající trend v počtu narozených dětí.

Naopak ve stejném období letos zemřelo celkem 28 100 lidí, což je o 300 méně než loni. Zemřelým bylo v průměru 75,1 roku a nejčastější příčinou smrti bylo onemocnění oběhového systému, zhoubné nádory či nemoci dýchacího ústrojí.

Přirozenou měrou se tak počet obyvatel snížil zhruba o dva tisíce lidí. Hlavní podíl na celkovém nárůstu tak nese zahraniční migrace. Jejím prostřednictvím přibylo v prvním letošním čtvrtletí do České republiky 4 066 osob.

Ubylo sňatků i rozvodů

Klesající trend se počátkem letošního roku projevil také v počtu manželství. Sňatek za první tři měsíce uzavřelo 3 400 párů, což je o 130 dvojic méně než loni.

Ubylo ale i rozvodů, kterých bylo v prvním čtvrtletí 6 100, což je o 700 méně než za stejné období v roce 2011. „Lze za tím spatřovat kromě možného poklesu intenzity rozvodovosti i důsledek nepravidelného ukončování rozvodových řízení,“ vysvětluje to úřad.

Celkový úhrn rozvodovosti je ale nadále vysoký, o čemž svědčí i počet dětí narozených do neúplných rodin. Ty letos od ledna do března tvořily 43,1 ze všech novorozeňat.