„O podání rozkladu jsme ani nikdy neuvažovali,“ řekla Právu mluvčí univerzity Kamila Kvapilová. „Všichni doporučovali, aby se tento rok přijímací řízení nekonalo,“ doplnila Kvapilová. Rozhodnutí ministerstva bylo podle ní v souladu s předchozími stanovisky kolegia rektorky, Akademického senátu ZČU i Vědecké rady ZČU.

Děkan fakulty Jan Pauly již dříve Právu sdělil že zákaz přijímaček bude mít tvrdý dopad na prestiž i ekonomiku školy. „Bude to znamenat ztrátu kolem sedmi a půl miliónu korun, to je více než třetina příspěvku, který jsme měli letos přidělený na vzdělávací činnost,“ upozornil Pauly a dodal: „Dokud to půjde, budeme bojovat za záchranu fakulty.“

Univerzita už před čtyřmi týdny naopak podala rozklad proti zákazu přijímat nové studenty na bakalářský obor své právnické fakulty. „Ministerstvo by v této věci mělo rozhodnout nejpozději do 16. července,“ doplnila Kvapilová.