Kontroloři upozornili například na nevýhodné uzavírání nájemních smluv s platností na pět a více let. Podle úřadu se tak resort vystavuje riziku, že bude platit nájemné i za dobu, kdy již nebude najaté prostory využívat. „Minimálně v jednom z kontrolovaných případů došlo k situaci, kdy ministerstvo vnitra předčasně po třech letech ukončilo nájemní smlouvu uzavřenou na osm let a zaplatilo pronajímateli kompenzaci za předčasné ukončení nájmu,“ informoval mluvčí NKÚ Jaroslav Broža.

Podle něj ministerstvo rovněž při pronajímání budov nepostupovalo v souladu se zákonem o majetku ČR. Ve smlouvách totiž nesjednalo možnost ukončení vztahu odstoupením od smlouvy, pokud uživatel neplní řádně a včas své povinnosti, nebo „pokud přestanou být plněny podmínky dočasné nepotřebnosti majetku či účelnějšího nebo hospodárnějšího využití majetku při jeho pronajmutí“.

Úřad zjistil nedostatky také v zajištění oprav a údržby budov spadajících pod Kubiceho resort. Problémem je podle něj špatné plánování, které pak vede k přesouvání financí z dohodnutých oprav a následnému neuskutečnění nebo přerušování těchto rekonstrukcí.

Chyby objevili úředníci také v účetnictví ministerstva. „Účetnictví ministerstva vnitra v účetním období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nebylo správné a úplné, a zároveň jej nelze považovat za průkazné,“ uvedl Broža.