Gregor, který se v současnosti živí jako soukromý detektiv, podle svých slov odešel z útvaru právě v souvislosti s Kubicem. Podle něj tehdy kvůli současnému ministrovi vnitra opustil svůj post i šéf policejního odboru. „Vzhledem k tomu, co se tam dělo, nebyl důvod tam setrvávat,“ řekl Gregor. Upozornil navíc, že z ÚOOZ odešel v roce 2001.

Rath jej přitom zařadil mezi okruh detektivů, kteří v roce 2006 pracovali s Kubicem na tzv. Kubiceho zprávě. „Když říkám Kubiceho člověk, neznamená to, že to musí být zrovna pravá ruka pana ministra, ale já to zahrnuji do širší množiny lidí, kteří vytvořili v roce 2006 Kubiceho zprávu," řekl Rath v úterý ve Sněmovně.

Poslanec měl ale podle Gregora „špatné zprávy“.

Detektiv se navíc vůči ministrovi vnitra ohradil. Kubiceho zprávu označil za „snůšku polopravd, lží a nesmyslů, které posloužily politickému cíli“ před volbami. Současný Rathův apel proti orgánům činným v trestním řízení je podle Gregora snahou odvést těžiště případu jinam, než je podstata celé věci. „Snaha to zpolitizovat, že to bylo na objednávku," řekl detektiv.

Gregor rovněž uvedl, že stejně jako podal trestní oznámení v případu údajně zmanipulovaných zakázek ve Středočeském kraji, podává během roku řadu jiných trestních oznámení, a to nehledě na politické vlivy, případně příslušnost aktérů těchto kauz. Pro Nejvyšší státní zastupitelství se sídlem v Brně se podle svých slov rozhodl proto, že si nebyl jist místní a věcnou příslušností případu a zároveň byl upozorněn na široký rozsah vlivu účastníků případu.