Zatímco v roce 2003 a v letech 2009 až 2010 považovala diskriminaci za závažný problém zhruba polovina veřejnosti, loni počet těch, podle kterých je diskriminace „zcela zásadní problém“ nebo „poměrně velký problém“, výrazně vzrostl.

Z květnového průzkumu vyplývá, že diskriminaci pokládá za velký problém tentokrát 70 procent lidí, přičemž pouhá čtyři procenta dotázaných uvedla, že jde jen o okrajovou záležitost. Ke zvýšení míry závažnosti diskriminace přitom došlo ve všech sociodemografických skupinách obyvatel, přitom se hodnocení mezi jednotlivými skupinami nijak podstatně neliší.

Roste diskriminace v ČR za poslední 10 let?

Roste diskriminace v ČR za poslední 10 let?

FOTO: David Ryneš, Novinky

Rostoucí tendenci v míře vnímání diskriminace potvrzují také výsledky průzkumu, v němž lidé odpovídali na dotaz, zda míra diskriminace z dlouhodobého hlediska spíše přibývá nebo ubývá. Zatímco 51 procent se domnívá, že diskriminace přibývá, podle 40 procent zůstává její míra stejná a devět procent dotázaných má za to, že míra diskriminace klesá.

Přitom i z tohoto hlediska došlo oproti minulým letům k rozšíření názoru, že diskriminace narůstá. Například v dubnu to bylo o deset procentních bodů méně, před rokem dokonce o 22 procentních bodů.

Který typ diskriminace je nejzávažnější? (v procentech)
Podle věku46
Podle rasy a národnosti18
Podle zdravotního postižení
14
Podle pohlaví
10
Na základě výše majetku
 6
Podle sociálního původu
 6

Za nejzávažnější způsob diskriminace v naší společnosti považuje polovina Čechů znevýhodňování podle věku. Na druhém místě je diskriminace podle rasy a národnosti (18 %), na třetím znevýhodňování na základě zdravotního postižení (14 %), na čtvrtém diskriminace podle pohlaví (10 %).