Už jste stihl prostudovat alespoň část spisu v korupční kauze poslance Davida Ratha?

Ne, zatím mám k dispozici dozorový spis a teprve teď se do něj pouštím. Dnes (v pondělí) ráno jsem měl poradu se svým nadřízeným krajským státním zástupcem Martinem Staňkem, jak budeme dál v té věci postupovat, co je třeba v první řadě udělat.
Samozřejmě prvořadé je udělat to, že si ten spis prostuduju, takže bych prosil, abych měl nějaký čas. Doteď nevím, co v tom spise je, to mi věřte.

Je to hodně obsáhlé?

Dozorový spis má šest svazků. Ale není identický s vyšetřovacím spisem, který bude mít mnohem více svazků, a já zatím ani nevím kolik. Ten si teprve od policie vyžádám, až se seznámím s dozorovým spisem. Dejte mi čtrnáct dnů, snad to do té doby všechno prostuduju.

Už v úterý má Sněmovna rozhodovat o definitivním vydání Ratha ke stíhání. Necháte v platnosti souhlas předchozí žalobkyně Lenky Bradáčové s tím, aby se obviněný jednání osobně zúčastnil?

Naprosto nic se nemění. Ten souhlas už byl dán a je naprosto platný, naprosto v pořádku.

Stále ještě probíhají jednání o tom, jak bude prakticky Rathova osobní účast ve Sněmovně vypadat, jak bude vše technicky zajištěno...

Já se ale nebudu zúčastňovat žádných jednání se Sněmovnou, protože mně to opravdu nepřísluší, já dělám dozor v trestním řízení. A nikdo se ze Sněmovny neozval, že by se mnou chtěli cokoli projednat, takže předpokládám, že je všechno zajištěno a v pořádku, že to doktorka Bradáčová ošetřila. Pevně věřím, že ano.

Nebudete v krátké době přemýšlet nad přemístěním doktora Ratha z litoměřické věznice do Prahy?

Myslím si, že už to i doktorka Bradáčová vysvětlovala - o tom, kde je obviněný umístěn ve vazbě či výkonu trestu, nerozhoduje státní zástupce, nýbrž soud, případně i ředitel věznice, který by mohl dělat nějaká opatření, kdyby měl třeba přeplněnou věznici.

Ani žádný podnět v této souvislosti soudu či věznici nedáte?

Ne, rozhodně ne. Protože jestliže doteď s obviněným pracují zejména policejní vyšetřovatelé a jestli jim do teď nevadilo, že za těmi obviněnými budou jezdit do různých věznic, tak já nevidím sebemenšího důvodu, abych činil nějaký podnět řediteli věznice, aby se stalo něco jiného.

V médiích se objevila informace, že váš bratr pracuje jako právník pro firmu, která vybírala nového projektanta na rekonstrukci zámku Buštěhrad, za kterou je obviněno hned několik lidí včetně samotného Ratha...

To ani nebudu komentovat, to jsou takové strašné spekulace a fabulace, že to ani nemá cenu komentovat.

Vylučovat se z případu kvůli tomu nebudete?

Vůbec to nepřipadá v úvahu, nemám důvod. Dokud jsem si to nepřečetl v neděli na internetu, tak jsem ani nevěděl, že tam nějaká taková firma figuruje. Navíc mohu naprosto vyloučit, že by byla obsažena v usnesení o zahájení trestního stíhání.
To je, prosím vás, jak jsem si přečetl, operativní poznatek, což je poznatek typu jedna paní povídala.

Kauzu si tedy zatím míníte nechat a budete ji studovat?

Rozhodně, samozřejmě, že ano.

Hovořil jste o čtrnácti dnech času na prostudování.

Samozřejmě si nemůžeme nechávat velmi dlouhou lhůtu, na tom spise budu intenzivně pracovat každý den, abych to co nejrychleji nastudoval a mohl začít plnohodnotně spolupracovat s policií. Ta už nepochybně bude pokračovat dál v intencích toho, jaké pokyny jim dala doktorka Bradáčová. Samozřejmě první, čeho je třeba vyčkat, je zítřejší rozhodování Sněmovny ohledně pana poslance Ratha.

Říkáte, že zatím neznáte dozorový spis, tak se vás chci zeptat jako zkušeného žalobce alespoň obecně. I když věc dělá zpočátku nepříslušné státní zastupitelství, které provede bezodkladné úkony, jak to nazvala doktorka Bradáčová, považujete ty předchozí úkony před předáním spisu příslušnému zastupitelství za zákonné?

Pane redaktore, naprosto! (velmi důrazně) Furt jsem čekal, že to někdo do těch médií řekne, protože to vyplývá z trestního řádu. A vyplývá to i z vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství, což je vyhláška ministerstva spravedlnosti, která řeší tyto případy a pamatuje na ně. Ještě bych chtěl říct jednu věc: zatímco Ústava a zákon říká, že nikdo nesmí být odňat svému soudci, tak neplatí, že nikdo nesmí být odňat svému státnímu zástupci (opět důrazně), taková zásada není v našem právním řádu zakotvena.

Víte, to je jen díky tomu, že je to mediální kauza, jinak v soustavě státního zastupitelství se každý rok objeví spousta takovýchto případů, kdy se státní zástupce ze začátku považuje za věcně i místně příslušného a pak v rámci prověřování se přijde na to, že tomu tak z nějakého důvodu není a pak se to naprosto normálně předává tak, jak tomu bylo i v tomto případě, a nic se neděje.

A nevadí, že věc byla předána až v okamžiku vyšetřování, tedy až poté, co už byli podezřelí obviněni, a ústecký soud rozhodl o vazbách? Právě zákonnost těch vazeb obhájci nejvíce napadají, opět kvůli místní nepříslušnosti.

Jenže tam zase platí, tuším, že paragraf 26 trestního řádu, který jasně hovoří o tom, že o vazbě rozhoduje ten okresní soudce, který je činný v obvodu, kde je činný státní zástupce, který návrh podává (zase důrazně), takže je to zase ošetřené zákonem.
Prosím vás pěkně, doktorka Bradáčová a celý její tým, to jsou tak zkušení státní zástupci, že by si přeci nemohli nechat si zneprocesnit důkazy a zapříčinit jejich použitelnost u soudu nějakým pochybením.

Takže jednoznačně ty dosavadní úkony byly zákonné a tečka?

Předpokládám, že z těch důvodů, o kterých jsme hovořili, tedy z důvodu místní nepříslušnosti, ale z důvodu neodkladných úkonů i rozhodování soudce z toho samého důvodu to nemůže v žádném případě založit nějakou procesní neplatnost těch provedených důkazů.