Jsou to ti, kteří byli vybráni v rámci pilotního projektu Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků, jenž má za cíl přivést do ČR nové odborníky, tedy lidi především vzdělané, kteří se dobře uplatní na českém trhu práce a pomohou nám zčásti řešit i neblahý demografický vývoj.

Jediná výhoda, kterou těmto lidem ČR nabízí, je zkrácení lhůty pro udělení trvalého pobytu. Pokud v projektu obstojí, mohou o trvalý pobyt požádat již po dvou a půl letech, zatímco normální procedura získávání trvalého pobytu trvá deset let.

Třetí výběrové kolo skončilo

"Koncem února proběhlo třetí kolo výběrové procedury. Ministerstvo vybralo dalších 35 účastníků, takže dosud je do projektu zařazeno celkem 149 zájemců. Z nových účastníků pochází třiatřicet z Bulharska a dva z Kazachstánu. Jedná se vesměs o osoby, které ke dni zahájení projektu žily a pracovaly v ČR a přihlášku podaly v Praze. V tomto kole se, na rozdíl od dvou předchozích, nepřihlásili zájemci z Chorvatska. V zahraničí zatím žádná přihláška podána nebyla," uvedla Prejdová.

Výběr provádí počítač a pravidla jsou přísná. Zájemci o vstup do projektu si musejí sami sehnat práci v ČR, obstarat si i povolení k zaměstnání stejně jako vízum nad 90 dnů za účelem zaměstnání. Aby byli adepti úspěšní, musí získat minimálně 25 z celkových 66 bodů. Mezi hlavní hodnocená kritéria patří dosažené vzdělání a pracovní zkušenosti. Důležitou úlohu hraje i věk, jazykové znalosti, předchozí zkušenosti se životem v České republice a rodinná situace.

Po dvou a půl letech budou prověřeni

Vybraní účastníci postupují do dvou a půlletého zkušebního období. "Po jeho uplynutí provede MPSV tzv. sociální prověrky - bude zjišťovat u zaměstnavatelů, představitelů obcí a případně i dalších institucí v místě bydliště účastníků, zda skutečně splnili cíle projektu.

Zda se dokázali v co největší míře integrovat do české společnosti," konstatuje Prejdová a dodává: "Pokud budou výsledky zjištění uspokojivé doporučí MPSV Ministerstvu vnitra ČR - Cizinecké a pohraniční policii, aby uvedenému účastníku projektu udělila trvalý pobyt ve zkrácené lhůtě."

Mezi nově vybranými účastníky má 12 technickou profesi, čtyři pracují v managementu, tři ve zdravotnických povoláních a jeden v administrativě. Zbylých 15 osob spadá do kategorie "různé"