Ve funkci ve čtvrtek totiž končí šéf ekonomiky prezidia Slavomír Bell, který se podle zjištění Práva přesouvá na stejnou pozici v rámci generálního ředitelství hasičského sboru. A nahradí ho právě Osvald, Lessyho dosavadní náměstek pro řízení lidských zdrojů.

O tento post se asi před půl rokem střetl s Lessym ministr vnitra Jan Kubice, který požadoval jeho zrušení. Spor, který vedle toho souvisel i s plánem úsporných opatření v policejním sboru, vygradoval až do té míry, že Kubice vyzval Lessyho k rezignaci. Následně však nalezli společnou řeč a Lessy přislíbil, že Osvaldovu pozici zruší. To se dosud nestalo. Jisté však je, že Osvald, který byl mimo jiné členem výběrové komise, jež Lessyho doporučila na místo šéfa policie, náměstkem na prezidiu zůstane.

Poté, co se Bell rozhodl skončit, Lessy rozhodl, že ho nahradí právě Osvald. Řízením úseku lidských zdrojů bude nově pouze pověřen, dokud místo nezanikne. "Tento krok podpoří plán nové organizační struktury Policejního prezidia České republiky," říká Lessy.
Mluvčí prezidia Pavla Kopecká sdělila, že Bell o uvolnění z funkce sám požádal. "Jeho rozhodnutí plně akceptuji a přeji mu mnoho úspěchů v další kariéře," uvedl k tomu policejní prezident.

Bell podle Kopecké požádal o přeložení na služební místo ve stejné hodnosti u jiného bezpečnostního sboru. Konkrétnější nebyla, mluvčí hasičů Nicole Zaoralová však Právu potvrdila, že se od pátku stane ekonomickým náměstkem šéfa hasičského sboru.
Pozice byla podle ní volná asi půl roku. Proběhlo i výběrové řízení, žádný vhodný kandidát se však prý neobjevil. "Teprve potom, když se v podstatě opět začalo od nuly, tak si plukovník Bell požádal o převedení na jiné místo ve stejné služební hodnosti," uvedla Zaoralová.

Jednačtyřicetiletý Bell neodchází do neznámého prostředí. U policie sice slouží již od roku 1990, ovšem s menší pauzou. V letech 2008 až 2010 totiž působil právě u hasičů, konkrétně na pozici ekonomického náměstka šéfa hasičského sboru Jihomoravského kraje.

Poté se přesunul na stejnou pozici u jihomoravské policie. Dalším náměstkem zde byl mimo jiné i Lessy. Když se stal šéfem policie, stěhoval se na policejní prezidium i Bell. Lessyho ekonomickým náměstkem byl od dubna 2011.