Zatímco celkem 41 procent oslovených občanů souhlasí s členstvím v Evropské unii (7 procent zcela souhlasí, 34 procent spíše souhlasí), zbytek zastává opačný názor. Zcela nespokojených je dokonce pětina, dalších 39 procent s členstvím spíše nesouhlasí.

Od vstupu České republiky do EU v květnu 2004 se podíl spokojených občanů pohyboval střídavě mezi 50 až 70 procenty. Současný podíl nespokojených však dosáhl rekordního čísla. Například v únoru 2005 se k Evropské unii kladně vyjadřovalo 65 procent obyvatel.

„Aktuální výzkum poprvé přinesl snížení podílu respondentů spokojených s členstvím v EU pod padesátiprocentní hranici. Až následující výzkumy mohou však prokázat, zda jde o setrvalý trend oslabení důvěry v Evropskou unii, anebo o krátkodobější výkyv nálad,“ zdůrazňuje STEM.

Klesající trend v oblibě Evropské unie potvrzuje také průzkum, v němž se lidé vyjadřovali k hypotetickému referendu o unii. Pokud by se referendum znovu konalo letos v dubnu, pro vstup do unie by hlasovalo jen 43 procenta lidí, 57 procent by se postavilo proti.