Oproti poslednímu měření, které se uskutečnilo v dubnu, se situace příliš nezměnila. Vzhledem k loňskému květnu ale vzrostl počet nespokojených obyvatel s politickou situací o devět procentních bodů. Naopak spokojených lidí jsou letos jen čtyři procenta (loni sedm). Mezi nimi jsou nejčastěji lidé do 29 let a voliči koaličních stran.

SPOKOJENOST SE SOUČASNOU POLITICKOU SITUACÍ V ČR - KVĚTEN 2012 podle CVVM

Spokojenost se současnou politickou situací v ČR (Zdroj: CVVM)

FOTO: David Ryneš, Novinky

Poměrně stabilní zůstává obyvatelstvo také, co se týče důvěry v jednotlivé ústavní instituce. Prezidentovi důvěřuje 49 procent dotázaných, což je o dva procentní body více než v dubnu, naopak vládě věří 14 procent lidí, tedy o dva procentní body méně než před měsícem. V loňském roce přitom prezidentovi důvěřovalo 59 procent lidí, zatímco vládě více než pětina obyvatel.

Důvěra obyvatel v ústavní instituce (v procentech)
 Květen 2011
Duben 2012
Květen 2012
Prezident
59
47
49
Vláda
22
16
14
Poslanecká sněmovna
18
12
13
Senát
24
21
18
Krajské zastupitelstvo
44
37
35
Obecní zastupitelstvo
61
58
55
Starosta
x
60
58
Hejtman
x
39
36

Potvrdila se také větší obliba zastupitelů na lokální úrovni. Krajským zastupitelům důvěřuje 35 procent lidí, obecním zastupitelům dokonce 55 procent. Starostům a hejtmanům pak 58, respektive 36 procent lidí.