Důvodem k tomuto nařízení je nepředložení stavební dokumentace, v níž se uvádí, pro jaký účel je užívání stavby povoleno.

„Vlastník je vždy povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení, zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,“ uvedla mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková.

K předložení dokumentace vyzvali úředníci majitele domu poté, co bylo během stavební kontroly 15. května zjištěno, že jsou na stavbě provedeny úpravy bez úředního povolení a „stavba není užívána k účelu, ke kterému je stavebně technicky vybavena a ke kterému byla historicky schválena“.

„S ohledem na naléhavý veřejný zájem spočívající v ochraně života, zdraví a bezpečnosti osob stavební úřad nařídil vyklizení stavby jako bezodkladné,“ doplnila Blažková.