Pro stařenku sužovanou kromě nedávných osobních tragédií, kdy krátce po dceři musela pochovat i vnuka, kterého vychovala od peřinky, ještě navíc exekucí kvůli krátkodobě nesplácené půjčce na první pohřeb, se podařilo dohodnout pomoc ve spolupráci se Sociálním nadačním fondem města Brna Domovy potřebných.

Pomoc lze nyní zasílat na transparentní bankovní účet č. 2141329001/5500 s variabilním symbolem 19101928. „Za peníze chceme paní zaplatit dovážku obědů, aby měla alespoň jedno teplé jídlo denně, pokud to vyjde, tak bychom rádi zaplatili nedoplatek za plyn a vodu, uhradili zálohu za elektřinu a nakoupili léky na srdce nebo proti řídnutí kostí,“ vypočítala terénní pracovnice, která stařenku objevila.

Fond Domovy potřebných byl založen v roce 1993, v jeho správní radě působí zastupitelé města, odborní pracovníci magistrátu a představitelé veřejného života. „Posláním fondu je pomáhat osobám a organizacím, které se angažují v sociální oblasti a poskytují sociální péči občanům města Brna, a to zdravotně postiženým, seniorům a dalším občanům v obtížných sociálních situacích,“ řekla Právu předsedkyně správní rady fondu Jitka Tesařová.

Do těžké situace se stařenka dostala před pěti lety po smrti dcery a vnuka. Protože kvůli důstojnému rozloučení s vnukem nemohla krátkodobě splácet půjčku na první pohřeb, předal její případ věřitel exekutorovi. Seniorce po nařízené exekuci, zaplacení nájmu a energií zbyla na život tisícikoruna měsíčně. [celá zpráva]

Seniorka vůbec nepočítala s tím, že by jí někdo mohl pomoci, svůj příběh svolila zveřejnit spíš s tím, aby sloužil jako varování pro další lidi. Vlnou solidarity proto byla velmi zaskočená. „Všem ochotným lidem bych byla za pomoc moc vděčná, ale bohužel v tuhle chvíli nevím, jak bych se jim odvděčila,“ vzkázala dojatá stařenka.