I více než 200 let starý strom byl jinak ve velmi dobrém stavu a nebylo potřeba žádných větších odborných zásahů. Pohyb v takovémto stromě je náročný nejen fyzicky, ale i na znalosti a dovednosti. Odborníci se pohybují po obvodu koruny tam, kde je potřeba provést zásah.

Pro pohyb v koruně stromu se používají speciální stromolezecké techniky. Pro správné ošetření stromu je nutné se pohybovat právě v průměru celé koruny, to znamená i po obvodových partiích, kam je náročnější dolézt, a nepohybovat se pouze kmene, kde je to velmi jednoduché.

Alej spojující dvě města čítá 97 stromů, všechny jsou 100 - 200 let staré.