Tři z omilostněných se v minulosti dopustili podvodu. Jedním z nich byl i Roman Jandík, u nějž prezident rozhodl zastavit trestní stíhání, neboť uhradil způsobenou škodu a doposud žil řádným životem. Dvojici žen naopak pomohlo to, že se starají o nezletilé potomky.

Další trojice omilostněných byla odsouzena za majetkovou trestnou činnost. Jedné osobě prezident zmírnil trest, dalším dvěma zbytek trestu prominul.

Milost dostaly i dvě ženy, které se dopustily zpronevěry. U nich prezident přihlédl mimo jiné také k tomu, že se starají o nezletilé.

Klaus zastavil proces mongolské občanky, která byla stíhána za maření úředního rozhodnutí. "Jmenovaná žije v ČR již osm let a má zde veškeré rodinné a sociální  zázemí," vysvětlil Ochvat.