„Jakým způsobem bude toto právo fakticky realizováno, je otázkou spíše technickou (zda na půdě Sněmovny, případně na jiném vhodném místě, či videokonferencí atp.),“ uvedl mluvčí soudu Jan Tichý k jednání výboru.

Okresní soud v Ústí nad Labem dosud v této souvislosti nedostal žádnou žádost obviněného poslance. „Dle názoru soudu ani není o čem rozhodovat, neboť jde jen o otázku technického provedení realizace tohoto práva, což by dle názoru soudu měla zajistit Vězeňská služba ČR ve spolupráci s Policií ČR a příslušným státním zastupitelstvím,“ uvedl Tichý.

Obdobně by se Rathovi podle názoru soudu měl umožnit výkon práva být slyšen a hájit se při jednání Poslanecké sněmovny, kdy bude s konečnou platností rozhodnuto o přípustnosti či nepřípustnosti jeho trestního stíhání dle článku 27 odst. 5 Ústavy ČR.

„Co se týče jeho práva účastnit se a hlasovat na jiných jednáních Sněmovny, soud je přesvědčen, že v tomto případě - přinejmenším po dobu trvání důvodů vazby koluzní - převažuje veřejný zájem na tom, aby nebyl zmařen účel trestního řízení, nad právem tohoto poslance fakticky vykonávat svůj mandát,“ dodal Tichý.

Němcová: Na tahu je ředitel vazební věznice

Předsedkyni Sněmovny Miroslavu Němcovou vyjádření ústeckého okresního soudu překvapilo. „Překvapuje mě, že se k tomu vyjadřuje soud, který nebyl ani požádán o rozhodnutí,“ řekla Němcová Právu s tím, že soud by se v přípravné fázi neměl do věci vměšovat. Podle ní je nyní na tahu ředitel vazební věznice, kde Rath je. Jedině on - jak uvedla - může rozhodnout o tom, zda účast Ratha na jednání Sněmovny povolí.

Němcová poukázala na to, že Rath je v režimu koluzní vazby, tudíž se nemůže ani na vteřinu pohybovat bez eskorty. „Musí s ním být stále, v jednacím sále, kamkoli by se hnul, a to i na nejintimnější místa musí být doprovázen ozbrojenou eskortou,“ poznamenala šéfka komory.

Němcová zopakovala, že by musela případně rozhodovat o účasti vězeňské služby či policie v jednacím sále Sněmovny, avšak nechtěla říci, jak by rozhodla. „Nebudu nic předurčovat, teď je na tahu ředitel vazební věznice,“ prohlásila Němcová.

Podle ní je třeba vzít v úvahu velký rozdíl mezi přísným režimem ve vazbě, kterému je Rath nyní podroben, a pobytem ve Sněmovně. „To jde proti účelu vazby,“ řekla předsedkyně Sněmovny. Němcová nechtěla spekulovat ani o tom, zda by případné jednání Sněmovny týkající se vydání Ratha mělo být právě kvůli důvodům vazby neveřejné. Pouze poznamenala, že v době mobilních telefonů, různých technických zařízení by i neveřejné jednání bylo jednáním on-line. „Je nejvyšší čas vyřadit z jednacího řádu Sněmovny ustanovení o neveřejném jednání Sněmovny,“ uzavřela její předsedkyně.

Sobotka: Ať si s tím poradí státní zastupitelství

Šéf mandátového a imunitního výboru Bohuslav Sobotka  (ČSSD) uvedl, že stanovisko soudu potvrzuje předpoklad, ze kterého vycházel, když trval na pozvání Ratha na jednání výboru. Výbor je nyní podle něj v kontaktu se státním zastupitelství a organizuje "praktickou část celé věci".

"Já osobně bych byl rád, kdybychom ještě v úterý mohli uskutečnit pokračování jednání výboru, kterého by se přímo poslanec Rath zúčastnil," citovala Sobotku ČTK. "Podle mého názoru je možné takto jednání výboru naplánovat a zorganizovat a usiluji o to, aby k tomu v úterý došlo," dodal.

Podle Tichého všichni obvinění podali stížnost proti rozhodnutí o vzetí do vazby ihned po jeho vyhlášení. V současné době soudci svá rozhodnutí písemně vyhotovují, poté je rozešlou obviněným, jejich obhájcům a státnímu zastupitelství. Teprve následně budou spisy předloženy k rozhodnutí o stížnostech Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Předpokládá se také, že stížnosti podané dosud jen ústně do protokolu obhájci písemně odůvodní.