Reklama by měla zmizet z 250metrového pásu podél dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. tříd během pěti let. [celá zpráva]

Schválená novela také zavádí vysokorychlostní vážení a slevy na mýtném pro nákladní vozy. Kamiony, které na mýtném zaplatí větší částku, než jakou stanoví vláda ve svém nařízení, budou moci získat slevu na mýtném až 13 procent.

Prezident uvedl v platnost i novelu, která legalizuje používání přívěsných vozíků za kolo na silnicích. [celá zpráva]

Klaus připojil podpis také pod novelu zmírňující požadavky na kvalifikaci učitelů. Nové znění zákona například umožní absolventům pedagogiky pro první stupeň základních škol pracovat i v mateřských školách. Podobný režim novela zavádí na základě podnětů z praxe také pro první a druhý stupeň základní školy.

V platnost vstoupí rovněž novela zákona o rostlinolékařské péči.