Novela, která umožní dohodu o vině a výši trestu, nabude účinnosti počátkem srpna. Státní zástupce bude moci nově uzavřít dohodu o vině a výši trestu s obviněným, který se k činu přizná. Taková dohoda však nebude možná u zvlášť závažných zločinů s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let vězení.

Zavedení dohody má zrychlit trestní řízení a předejít zdlouhavým soudním přelíčením a využívána bude zřejmě především u nedbalostních trestných činů, vysvětloval dříve ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). Novinka počítá s tím, že pokud se obviněný dozná, žalobce mu může navrhnout přiměřený trest, případně ochranné opatření a také rozsah a podobu náhrady způsobené škody. Dohodu by pak schvaloval soud bez nařízení hlavního líčení, potvrdit by ji ale nemusel. Proti jeho rozhodnutí by nebylo možné odvolání.

Sjednat dohodu bude možné pouze v případě, že se pachatel dozná a zároveň bude jeho vina podložena provedenými důkazy a výslechy. Při jednání o dohodě pak bude muset mít obviněný advokáta. Soud také před rozhodnutím musí stíhaného vyslechnout a zjistit, zda dokumentu rozumí a zda se přiznal dobrovolně. Dohodu nebude možné uzavřít s mladistvými pachateli.

Klaus podepsal další dvě novely

Novela zavádí také institut spolupracujícího obviněného, která má pomoci policistům rozkrýt organizovaný zločin nebo korupční jednání výměnou za snížení trestu nebo beztrestnost.

Spolupracujícími obviněnými by se podle novely mohli stát lidé, kteří pomohou k odhalení jakéhokoliv organizovaného zločinu, nejen závažného. Zároveň se ale má přísněji posuzovat to, zda skutečně přispěli k odkrytí struktury skupiny. Soudci budou mít napříště povinnost ukládat spolupracujícím obviněným tresty pod dolní hranicí sazby nebo od potrestání upustit. V současnosti jim to trestní řád pouze umožňuje.

Prezident ve čtvrtek podepsal také zákon o evropské občanské iniciativě, který umožní Čechům, aby spolu s lidmi z dalších zemí EU úkolovali unijní instituce. Podmínkou pro zadání úkolu instituci EU je nutnost získat nejméně milion voličských podpisů minimálně ze čtvrtiny zemí unie.

Dalším novelizovaným zákonem je zákon o investičních pobídkách, díky kterému budou moci strategičtí investoři na své projekty dostat přímé státní dotace.