Právu to v pondělí opakovaně potvrdili mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Kateřina Prejdová a šéf tiskového oddělení MPSV Vladimír Hrubý. "Případná migrace slovenských Romů do ČR nebude mít v žádném případě vliv na vyplácení sociálních dávek," uvedla Prejdová.

Podle ní totiž základní podmínkou pro uplatnění nároku na dávky státní sociální podpory i dávky sociální péče je splnění podmínky trvalého pobytu. "Tato podmínka musí být navíc splněna nejen u dané osoby, která o dávky žádá, ale u všech osob společně posuzovaných," dodala Prejdová.

Podpora jen pro ty, kteří pracovali

Ani na podporu v nezaměstnanosti neexistuje podle Prejdové automatický nárok. I zde platí podmínka trvalého pobytu pro získání nároku na dávku. Existuje sice výjimka a podporu v nezaměstnanosti budou moci získat i lidé s přechodným pobytem na našem území, ale pouze ti občané členských zemí EU, kteří u nás budou před tím alespoň jeden rok legálně pracovat.

"Pouze pokud budou legálně pracovat a řádně odvádět pojištění, teprve pak se stanou součástí sociálního systému ČR. Platí zásada, že do sociálního systému země se můžeš začlenit v případě, že v ní pracuješ," zdůraznila Prejdová a její kolega Hrubý dodal: "Do systému musí ti lidé nejdříve něco vložit, aby z něj mohli posléze i brát."

Kolik je kde Romů
Evropa: 7,5 miliónu
Rumunsko: 2 milióny
Slovensko: 400 tisíc
Česko: 300 tisíc

Prejdová dále připomněla, že od letošního ledna se i v ČR zpřísnily podmínky pro získání nároku na dávky sociální péče. "Jde především o to zvýšit odpovědnost občanů za zlepšení jejich sociální situace. Motivovat je k aktivnějšímu přístupu k hledání zaměstnání," vysvětlila Prejdová důvod změn.

Dávky za řádnou docházku do školy

Novou podmínkou pro přiznání dávek sociální péče například je, že rodiče musí zajistit, aby jejich děti chodily řádně do školy. "Pokud tuto povinnost rodič nezajistí, nebude uznán sociálně potřebným, a této rodině nebudou náležet dávky sociální péče podle zákona o sociální potřebnosti," uvedla Prejdová.

Také v případě, že nezaměstnaný občan odmítne nastoupit na veřejně prospěšné práce, které organizuje obec ve spolupráci s úřadem práce, přijde o dávky sociální péče. "V takovém případě se má za to, že občan se nesnaží zvýšit příjem vlastní prací, neplní tedy podmínky sociální potřebnosti a nenáleží mu ani dávka sociální péče," dodala Prejdová.