„Předložený návrh reflektuje naše aktuální možnosti, závazky i mezinárodní situaci. Jeho základním rysem je postupná, ale výrazná změna v rozsahu i charakteru působení našich vojáků v Afghánistánu,“ prohlásil Vondra.

Podle jeho návrhu zůstane Afghánistán i přes plánovanou redukci místem, kde bude v příštích dvou letech působit nejvíce českých vojáků. V roce 2013 by jich ovšem nemělo být více než 539, přičemž během roku se jejich počet postupně sníží až na 360. Na konci roku 2014 už by jich nemělo být více než 170.

„Vrchol českého angažmá v Afghánistánu byl dosažen v roce 2011, kdy byl mandát do 720 osob, v letošním roce je to 640 osob. V meziročním srovnání 2011 – 2014 tak dojde k redukci českých jednotek v Afghánistánu o přibližně 70 procent,“ doplnil mluvčí Jan Pejšek.

Vondra ale na tiskové konferenci upozornil, že se mandát netýká pouze Afghánistánu. České síly by měly působit také na Balkáně nebo v Kosovu. Armáda se má v roce 2014 rovněž zapojit do do ochrany vzdušného prostoru na Islandu.

„Financování plánovaného působení sil a prostředků resortu ministerstva obrany ve všech zahraničních operacích v letech 2013 a 2014, s výjimkou případného nasazení v operacích NRF a UNSAS, bude zabezpečeno z rozpočtové kapitoly ministerstva obrany. Předpokládané náklady budou v roce 2013 činit 1,6 miliardy korun, v následujícím roce by měly dosáhnout částky 1,3 miliardy korun,“ dodal Pejšek.