"ŘSD porušil rozpočtovou kázeň tím, že v letech 2005 až 2011 použil prostředky poskytnuté ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši přes 5,7 miliardy korun v rozporu se závaznými postupy stanovenými zákonem o veřejných zakázkách," uvádí zpráva.

Kontrola poukázala například na výstavbu přechodu pro zvěř v úseku mezi dálnicí D1 a Vestcem. Most měl být podle projektu široký 26 metrů. V rámci územního řízení byl rozšířen na 40 metrů a nakonec se postavil v šířce 50 metrů. Stavba mostu se prodražila o 16 miliónů. "Rozšíření dalších čtyř mostů na biokoridorech zvýšilo jejich náklady o celkem 35,5 miliónu korun," konstatoval NKÚ s tím, že podle dokumentace nebylo rozšíření nutné.

Ilustrační mapa pražského silničního okruhu

Ilustrační mapa pražského silničního okruhu

FOTO: ČTK, Novinky

Okruh za 106 miliard

NKÚ připomněl, že podle podkladů ministerstva dopravy z roku 2001 měl být okruh hotov v roce 2008 za cenu více než 48 miliard. Kontrola, která probíhala od roku 2006 do roku 2011, však zjistila, že z 83 kilometrů plánované trasy slouží motoristům pouze 41 kilometrů, ale prostavěno již bylo téměř 35 miliard.

ŘSD na své náklady realizovalo i práce, kterými zhodnotilo majetek jiných osobzpráva NKÚ o stavbě Pražského okruhu

"Termín dokončení není závazně stanoven. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předpokládá dokončení kolem roku 2020 a celkové náklady na výstavbu mají přesáhnout 106 miliard korun," konstatoval NKÚ ve své zprávě a dodává, že na řadu pochybení poukazoval i v rámci předchozí kontroly, přičemž měla být sjednána náprava. "NKÚ konstatuje, že účinnost přijatých opatření byla minimální," uvádí zpráva.

Za nejzávažnější nedostatky NKÚ označuje špatnou koordinaci mezi zainteresovanými úřady, množství změn při stavbě, způsob řešení výkupu pozemků i posouvání termínů realizace.

Nulová motivace ŘSD srazit ceny staveb

Nad rámec zákona se tak budovaly i  objekty a prováděly práce, které požadovaly samosprávné orgány a zájmové skupiny. "ŘSD na své náklady realizovalo i práce, kterými zhodnotilo majetek jiných osob. V jednom případě představovaly náklady na realizaci požadavků nad rámec schválené dokumentace částku vyšší než 1,2 miliardy korun," upozornil NKÚ. V dalším případě činily náklady na práce nad rámec projektu dokonce 90 procent dohodnuté ceny stavby.

Zpráva rovněž vyčítá ŘSD nefunkční systém kontroly i "nulovou motivaci" k řešení nákladů staveb.

NKÚ dal v souvislosti s výsledky kontroly podnět finančnímu úřadu i státnímu zastupitelství.